Letöltések

Átláthatósági jelentés

A jelentés közzétételéről a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. Törvényben („ Magyar Könyvvizsgálati Törvény”)  foglaltak szerint és a Tanács 537/2014 EU rendelet 13. cikkében foglaltak szerint tesszük közzé. 

A törvényi kötelezettségünknek eleget téve közzétesszük az átláthatósági jelentésünket.