Víziközmű értékelés

A Víziközmű törvény (2011 évi CCIX tv.) előírja, hogy a viziközműveket 2015 december 31.ig vagyonértékeltetni szükséges, a vagyonértékelés módszerét, tartalmi és formai követelményeit a 24/2013 NFM rendelet határozta meg. A vagyonértékelés eredményét a MEKH-hez (Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalhoz) be kell nyújtani.

Vállajuk EU finanszírozású beruházások vagyonértékelését is. A támogatás intenzitásának növeléséhez (95%-ig emelhető) a vagyonértékelés szükséges, és az értékelés költsége elszámolható a projekt terhére.

Cégünk számos önkormányzattal és üzemeltető társasággal áll kapcsolatban, folyamatosan végzünk a rendeletnek megfelelő vagyonértékeléseket. Az eddigi értékeléseinket a Hivatal befogadta.

Kérje a piacon a legversenyképesebb ajánlatot!